Övning

– Hitta exempel på en person som är ”lätt”, respektive ”svår” att ha med att göra. Beskriv dessa personer så som du ser dem. 
– Fundera på om det är möjligt att skifta hur du ser dem för att kunna påverka och leda bättre.