Bakgrund till FIRO modellen

Lektion
Material

Sammanfattning

FIRO-teorin identifierar tre grundläggande behov som gemensamma för alla människor: var och en har behov av att känna sig 

  • betydelsefull
  • kompetent
  • omtyckt.

Dessa behov uttrycks enligt FIRO på tre nivåer – i våra beteenden, i våra känslor och i vår självbild. På var och en av nivåerna finns de tre dimensionerna 

  • Tillhöra
  • Kontroll
  • Öppenhet

FIRO-teorin säger att:

  • vår självbild påverkar våra känslor
  • våra känslor påverkar våra beteenden
  • våra beteenden påverkar de resultat vi uppnår