Bemöta rättshaveristiskt beteende

Tipsa arbetsgivare
Pris
999
Kom igång

 


Innehåll

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, många överklaganden eller orimliga krav. Detta ställer höga krav på oss att kunna hantera svåra situationer och samtal professionellt med ett gott bemötande. Denna utbildningen handlar om hur det rättshaveristiska beteendet utvecklas och råd kring hur man bemöter beteendet.

Onlineutbildning, var och när du vill

  • Total videotid: 1h 47 min
  • 34 lektioner och övningar
  • Tillgång till kursen i 6 månader
  • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
  • Kursintyg efter avslutad utbildning

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska ha fått förståelse för hur det rättshaveristiska beteendet utvecklas och hur man kan anpassa sitt bemötande. Du ska även få med dig hjälpsamma verktyg för att kunna ge ett korrekt bemötande och inte riskera att långdragna ärenden expanderar och hindrar ditt övriga arbete. 

Tre enkla steg för att komma igång

  • Boka via faktura och få tillgång till utbildningen direkt
  • Påbörja din utbildning genom att logga in. Våra utbildningar bygger på korta avsnitt som du kan repetera och lära dig det du behöver i din takt. Du har tillgång till utbildningen via vår portal i 6 månader.
  • Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg

Kurs innehåll

Expandera alla