Arbetsmiljösamordnare – BAS P/U

Tipsa arbetsgivare
Pris
2 999
Kom igång

Innehåll

Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare. Detta gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär.

I enlighet med Arbetsmiljölagen är den som låter uppföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig arbetsmiljösamordnare och kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet. Som arbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). 

Med vår grundläggande utbildning får du de kunskaperna du behöver för att kunna vara diplomerad arbetsmiljösamordnare med BAS P och BAS U.

Uppdaterad kurs med de senaste föreskrifterna där man reglerar Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Onlineutbildning, var och när du vill

  • Total videotid ca 2 h, motsvarar en fysisk heldagsutbildning
  • 58 lektioner och övningar
  • Ingår checklistor, mallar och dokument
  • Tillgång till kursen i 6 månader
  • Utbildningen bygger på korta avsnitt som du kan repetera i din takt.
  • Kursintyg efter avslutad och godkänd utbildning

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning kommer du kunna agera som diplomerad BAS-P och BAS-U. Under utbildningen får du en gedigen kunskap innehållande arbetsmiljöplaner, riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Vidare kommer du få kunskap om arbetsmiljölagstiftningen, arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P och BAS-U ansvarar för.

Tre enkla steg för att komma igång

  • Boka via faktura och få tillgång till utbildningen direkt
  • Påbörja din utbildning genom att logga in. Våra utbildningar bygger på korta avsnitt som du kan repetera och lära dig det du behöver i din takt. Du har tillgång till utbildningen via vår portal i 6 månader.
  • Vid godkänt resultat får du ett digitalt intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U & BAS-P.

Kurs innehåll

Expandera alla